VIII Ogólnopolski Maraton Matematyczny „BANACHIADA” – przeprowadzony

6 marca br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu odbyła się ósma edycja Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada”.

            Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, PWSTE w Jarosławiu, Stowarzyszenie Nauka i Rozwój w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

            Uroczystość rozpoczął swym przemówieniem Dyrektor ZSTiO w Jarosławiu Adam Tomaszewski. Głos zabrała także Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Marta Kurpiel Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Przemawiający podkreślili, rangę i szczególne znaczenie Maratonu Matematycznego „Banachiada” w promowaniu matematyki oraz kreatywnego myślenia wśród młodzieży.

            W tegorocznych zmaganiach matematycznych wzięło udział 30 dwuosobowych zespołów uczniów ze szkół podstawowych, w większości byli to ósmoklasiści. Uczestnicy maratonu przez pięć godzin zmierzali się z rozwiązywaniem 120 zadań. Konkurs, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem „młodych matematyków”.

            W tym czasie nauczyciele opiekunowie przybyłych uczestników „Banachiady” wzięli udział w szkoleniu pt” Mobilna edukacja”, które poprowadziła nauczycielka z ZSTiO p. dr Beata Pilek.

Uroczysta Gala wręczenia nagród zwycięzcom odbędzie się 30 marca 2020r. godz. 10:00

Organizatorzy kierują słowa podziękowania Wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg „Banachiady”.