Terminarz

  • Do dnia 28 lutego 2020 r. (do godz. 15:00) dostarczenie:
    – uzupełnionego formularza zgłoszeniowego,
    – podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczeń w sprawie przetwarzania danych   osobowych i wykorzystania wizerunku uczestników,
    –  przygotowanego przez nauczyciela zadania.
  • 6 marca w godz. 9:00 – 14:00 VIII Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada”,
  • 24 marca ogłoszenie wyników maratonu,
  • 30 marca uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.