Terminarz

Do dnia 28 lutego 2020 r. (do godz. 15:00) dostarczenie: – uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, – podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczeń w sprawie przetwarzania danych   osobowych i wykorzystania wizerunku uczestników, –  przygotowanego przez nauczyciela zadania. 6 marca w godz. 9:00 – 14:00 VIII Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada”, 24 marca ogłoszenie wyników maratonu, 30 marca uroczyste wręczenie nagród […]