Zapraszamy do udziału w VII edycji Banachiady

„Banachiada” to inicjatywa pozwalająca nie tylko wspomnieć jednego z najwybitniejszych polskich matematyków Stefana Banacha, ale przede wszystkim mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk.

Maraton matematyczny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych, których praca przebiega w dwuosobowych zespołach przy oddzielnych stolikach. Ten zespołowy charakter rozwiązywania problemów, odwołuje się do tradycji Kawiarni Szkockiej, w której odbywały się spotkania matematyków lwowskich, a wśród których Banach oraz jego uczniowie stanowili najbardziej intensywnie pracujący kawiarniany zespół.

Terminarz

  • Do dnia 08 marca 2019 r. (do godz. 15:00) dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym zadaniem,
  • 15 marca w godz. 9:00 – 14:00 Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada”,
  • 27 marca ogłoszenie wyników maratonu,
  • 29 marca uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.