Zapraszamy do udziału w VII edycji Banachiady

„Banachiada” to inicjatywa pozwalająca nie tylko wspomnieć jednego z najwybitniejszych polskich matematyków Stefana Banacha, ale przede wszystkim mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk. Maraton matematyczny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół […]