Dzień pamięci Stefana Banacha

30 marca – dzień urodzin Stefana Banacha, patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, społeczność szkolna uczciła wręczeniem nagród zwycięzcom dwóch związanych z polskim matematykiem konkursów – III Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada” oraz konkursu wiedzy o jego życiu i działalności naukowej.

W tym roku do współzawodnictwa w „Banachiadzie” zgłosiło się aż 32 dwuosobowe zespoły z całego województwa, które pracowały nad 120 zadaniami przygotowanymi przez Komisję Konkursową. Nagrody najlepszym młodym matematykom wręczył Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan, który wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, objął patronat honorowy nad konkursem.

„Banachiada” to inicjatywa pozwalająca nie tylko wspomnieć najwybitniejszego polskiego matematyka. Ma ona na celu także popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz sprawdzenie ich poziomu wiedzy i umiejętności. Warunkiem przystąpienia do konkursu było m.in: opracowanie przez nauczyciela ciekawego, oryginalnego, problemowego zadania wraz z rozwiązaniem. Podczas konkursu zostały one wpisane do „Księgi problematów Banachowskich”.

Maraton adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, których praca przebiegała w dwuoosobowych zespołach. Takie rozwiązywanie odwołuje się do tradycji Kawiarni Szkockiej, w której odbywały się spotkania matematyków lwowskich, a wśród których Banach oraz jego uczniowie stanowili prężny zespół.

Ciekawostką jest to, że dla matematycznych intelektualistów ogromną zaletą kawiarni były marmurowe blaty stolików, na których można było łatwo pisać, a następnie równie łatwo je ścierać. Podobną możliwość stworzyli uczniom organizatorzy konkursu przygotowując stoliki wyścielone papierem, którego fundatorem był Marek Trojniak – właściciel drukarni „Papirus” w Jarosławiu.

Tegoroczna edycja „Banachiady” odbyła się 13 marca, a rozstrzygnięto ją 23 marca, wyłaniając trzy zespoły – laureatów oraz siedem zespołów – finalistów. Finalistami zostali: Piotr Kasprzyk i Karol Niemiec z Publicznego Gimnazjum w Drohojowie, Michał Wyskiel i Wojciech Kuźmik z Publicznego Gimnazjum w Błażowej, Jakub Pinowski i Damian Kulpa z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, Damian Koperstyński i Mateusz Markowicz z Publicznego Gimnazjum w Przybówce, Karolina Niepokój i Izabela Wojtowicz z Gimnazjum nr 1 w Krośnie, Sebastian Sobolewski i Mateusz Onyszko z Publicznego Gimnazjum w Zapałowie oraz Wojciech Korniak i Jakub Stec z Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli. Trzecie miejsce zajęli Konrad Żyrek i Kamil Naróg z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, drugie – Daniel Sobczyk i Marcin Białek. Zwycięzcami „Banachiady” zostali Wiktoria Zasowska i Konrad Siuzdak z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej.

Zwycięski zespół otrzymał tytuł „Banachmistrza”, zaś szkoła, z której pochodzi – statuetkę „Gęsi”, wzorowaną na tradycji wspomnianej już kawiarni. Nagrody i dyplomy, a przede wszystkim matematyczną „Gęś” zwycięzcy konkursu odebrali podczas uroczystości 30 marca.

Głównymi sponsorami „Banachiady” było Starostwo Powiatowe w Jarosławiu oraz Nadleśnictwo Jarosław. Poczęstunek dla uczestników i opiekunów zapewniły firmy: San Pajda Jarosław, Sokołów S.A. oraz Sipeko SP. z o. o. Makowisko.

W tym samym dniu odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i działalności naukowej patrona szkoły – Stefana Banacha. Konkurs został zorganizowany z okazji 70. rocznicy śmierci wybitnego lwowskiego matematyka, a jego zwyciężczynią została Dominika Maksymowicz – uczennica Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu.

Dzień patrona szkoły był także szczególny dla uczniów trzecich klas w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk i technik telekomunikacji, którzy z rąk starosty Tadeusza Chrzana i dyrektora szkoły Adama Tomaszewskiego odebrali pierwsze świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.